Yangın Güvenliği

İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak, can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önelem ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemektir.
Yangın eğitiminde sunulacak eğitim başlıklarından bazıları; Yanma oluşumunda oksijenin rolü, Yanmanın çeşitleri, Yangın nedir, Yanmanın tarifi, Yabgının oluşum safhalarıi, Yangının sınıfarı, LPG ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri, Yangının çıkış sebepleri, Yangının etkenleri, Yangın türleri.
Style Switcher
Layout Style
Predefined Colors
Background Image