• Imagen
  • Imagen
  • Imagen

İŞCAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

HyperLink       HyperLink       HyperLink       HyperLink

Imagen 0 236 413 96 00 Imagen

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak yasadan önce çıkan ve uygulamaya yönelik olan çok sayıda yönetmelik, tüzük ve tebliğ de mevcut. İSG mevzuatını oluşturan bu resmi belgelerin tümüne İSG mevzuatı linki aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yasal konumunu açıklayan yönetmeliğe de Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik linkinden erişebilirsiniz. Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet almanın en büyük avantajı sorumluluğun da devredilecek olmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimler alması gerekiyor. İşcan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin, bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verme yetkisi olduğu gibi, iş güvenliği uzmanı hizmeti alan bütün işyerlerinde, bu eğitimleri vermek firmamızın görevlendirdiği iş güvenliği uzmanının görevidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Nelerdir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işçi kavramını ortadan kaldırdı, çalışan kavramını hayatımıza soktu. Buna göre genel müdürden en alt seviyedeki çalışana kadar herkes İş Sağlığı ve Güvenliği şemsiyesinin altına girdi. Bu kanunun en büyük amacı Türkiye'nin insan hayatına azami değerin verildiği, iş güvenliği ve çalışan sağlığının herşeyin önünde tutulduğu, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesidir. Bu hedef İşcan OSGB'nin en büyük motivasyon kaynağıdır.

hİzmetlerİmİz


İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

Devamı

İşyeri Hekimi Hizmeti

işyeri hekimliği hizmetleri

Risk Değerlendirmesi

Acil Durum Planı

Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı

Acil Durum Planı

İş Güvenliği Eğitimleri

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Yangın Güvenliği

Acil Durum Planı

Patlamadan Korunma Dokümanı

Acil Durum Planı

İŞCAN OSGB by TurgutYİĞİT